Home

Verhalen verbinden, verbeelden en herinneren.
Foto door Mark Neal (via Pexels)

Ik wil mensen en/in organisaties hulp aanbieden bij het vertellen van betekenisvolle verhalen, zo dat zij daaraan plezier beleven en ermee verder komen op professioneel en/of persoonlijk vlak. De terreinen waarop ik me kan begeven zijn velerlei – van toekomstbeelden van organisaties tot en met persoonlijke levensverhalen.

 • Als je je collega of samenwerkingspartner beter wilt kennen en begrijpen;
 • Als je samen woorden wilt geven aan  missie, visie en doelen;
 • Als je met elkaar de toekomst van je organisatie wilt schetsen;
 • Als je wilt zeggen  wie en wat je (als persoon of organisatie) bent;
 • Als je verslag wilt leggen;
 • Als je iemand wilt portretteren;

mondeling of in schrift, dan helpt Verhalenderwaard bij het maken en gebruiken van verhalen die de moeite waard zijn omdat ze

 • de weg wijzen naar verandering;
 • een beeld geven van de toekomst;
 • vertellen wat organisaties drijft;
 • vastleggen wat bewaard moet blijven;
 • een gebeurtenis of persoon vereeuwigen.